REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „10.000 polubień - Moc Przypinek” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest redakcja Konwenty Południowe z numerem ISSN 2353-8996.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym redakcji Konwenty Południowe. w dniu 10 do 16 marca 2016 roku (do godziny 15:00:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest Fanem profilu redakcji Konwenty Południowe na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu redakcji Konwenty Południowe i tym samym zyskała status Fana;

b) jest Fanem profilu sklepu Bunet.pl - Przypinki na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu sklepu Bunet.pl - Przypinki i tym samym zyskała status Fana;

c) napisanie w komentarzu do posta konkursowego na profilu redakcji Konwenty Południowe na Facebooku odpowiedzi na pytanie konkursowe „Wybierz dwóch bohaterów różnych seriali lub filmów (NIE MANGA I ANIME) i opisz w maksymalnie 3 krótkich zdaniach fabułę nowego filmu, w którym mieliby wystąpić.”

d) nie jest pracownikiem Konwenty Południowe ani organizatorem Bunet.pl - Przypinki;

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3

NAGRODY

 

1.Nagrodą w Konkursie jest:

- Trzy bony na 10 przypinek z wybraną przez siebie grafiką w sklepie Bunet.pl.

 

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy zostaną wybrani na podstawie swoich odpowiedzi na pytanie konkursowe, przez redakcję Konwenty Południowe.

- Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. Kolejne komentarze jednego użytkownika będą ignorowane.

 

3. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na Facebooku oraz będą publicznie ogłoszeni w poście podsumowującym Konkurs.

 

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w terminie do 3 (trzech) dni od ogłoszenia zwycięzcy.

5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie sklep Bunet.pl.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.Kowenty-Poludniowe.pl

 

Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Serwis Facebook nie jest sponsorem, nie administruje, nie zarządza ani nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs.

Tagged Under