REGULAMIN KONKURSU

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „2+2=FALKON” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest redakcja Konwenty Południowe z numerem ISSN 2353-8996.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym redakcji Konwenty Południowe w dniach 29 wsześnia do 7 października 2016 roku (do godziny 18:00:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest Fanem profilu redakcji Konwenty Południowe na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu redakcji Konwenty Południowe i tym samym zyskała status Fana;
b) napisała w komentarzu do posta konkursowego na profilu redakcji Konwenty Południowe na Facebooku odpowiedź na pytanie konkursowe „Rozwiń słowo FALKON w zdanie składające się z liter w nazwie konwentu (w kolejności od lewej do prawej).”
c) nie jest pracownikiem Konwenty Południowe;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

§ 3

NAGRODY

 

1.Nagrodą w Konkursie jest:
- Dwie podwójne wejściówki (łącznie cztery) uprawniające do przebywania na terenie festiwalu fantastyki FALKON przez cały czas jego trwania
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy zostaną wybrani na podstawie swoich odpowiedzi na pytanie konkursowe, przez redakcję Konwenty Południowe.
- Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. Kolejne komentarze jednego użytkownika będą ignorowane.
3. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na Facebooku oraz będą publicznie ogłoszeni w poście podsumowującym Konkurs.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w terminie do 3 (trzech) dni od ogłoszenia zwycięzcy.
5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie organizacja festiwalu fantastyki FALKON (Cytadela Syriusza).

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.Kowenty-Poludniowe.pl

 

Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Serwis Facebook nie jest sponsorem, nie administruje, nie zarządza ani nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs.