REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Rozdajemy prezenty na 5 urodziny: początek” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest redakcja Konwenty Południowe z numerem ISSN 2353-8996.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebookowym redakcji Konwenty Południowe w dniach 3 do 9 sierpnia 2018 roku (do godziny 18:00:00).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest Fanem profilu redakcji Konwenty Południowe na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu redakcji Konwenty Południowe i tym samym zyskała status Fana;
b) napisała odpowiedź na pytanie do posta konkursowego na profilu redakcji Konwenty Południowe na Facebooku o treści „Co było pierwsze, krowa czy smok?
c) nie jest pracownikiem redakcji Konwenty Południowe;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.


§ 3
NAGRODY


1.Nagrodą w Konkursie są
- Trzy wybrane tytuły z poniższej listy za I miejsce
- Dwa wybrane tytuły z poniższej listy za II miejsce
- Jeden wybrany tytuł z poniższej listy za II miejsce

„Lisa Maxwell "Ostatni Mag”
Monika Glibowska „Andumenia Przebudzenie”
Aleksandra Janusz „Cień Gildii”
Aleksandra Ruda „Sztylet Ślubny”
Andrzej Pilipiuk „Wampir z KC”
Jacek Piekara „Bestie i Ludzie”
Jacek Piekarz „Przenajświętsza Rzeczpospolita”
Dominika Olbrych „Biała”
Rafał Dębski „Kiedy Bóg Zasypia”
Jacek Komuda „Jaksa”
Katarzyna Wójcik „Zanim zawieje wiatr”
Dowolny tom The manga Guide”

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy zostaną wybrani, przez redakcję Konwenty Południowe.

3. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej odpowiedzią na komentarz konkursowy na Facebooku oraz będą publicznie ogłoszeni w poście podsumowującym Konkurs.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w terminie do 3 (trzech) dni od ogłoszenia zwycięzcy.

5. W celu odbioru nagrody, zwycięzca konkursu zobowiązany jest opłacić koszty przesyłki za dowolną, wybraną przez siebie formę nadania.

6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie redakcja Konwenty Południowe.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.Kowenty-Poludniowe.pl 

Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Serwis Facebook nie jest sponsorem, nie administruje, nie zarządza ani nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs.

 

Tagged Under