plomien i krzyz 3Daleko za granicami Cesarstwa inkwizytorzy Arnold Lowefell i Mordimer Madderdin spotykają się po raz kolejny w celu wypełnienia misji kluczowej dla całego chrześcijaństwa. Trafiają do krainy rządzonej przez władców, którzy swą moralność utracili już dawno temu, a zdeprawowani kapłani za wiernych mają lud łączący pogaństwo z wiarą w Chrystusa.

W historii pojawią się też inni członkowie Wewnętrznego Kręgu Inkwizytorium, mniej znani, ale niewątpliwie ciekawi, tacy jak podróżniczka Hildegarda Reizend i mag Barnaba Biber. 

Co się działo podczas ukrzyżowania i zstąpienia Jezusa Chrystusa? Świadkiem tej historii był Rzymianin Herenniusz Furius, któremu również zostaną poświęcone stronice powieści.

Więcej intryg, zagrożeń i tajemnic – taki jest trzeci tom powieści „Płomień i krzyż”, który swoją premierę będzie miał 13 lutego.

Tagged Under