Dziś nie będzie o konwencie, a o KONgresie. KONgres to wrocławska inicjatywa, której celem jest organizacja spotkania, na którym organizatorzy konwentów z całej Polski, zarówno tych dużych, jak i trochę mniejszych, mogliby dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem i wspólnie polepszać jakość tworzonych imprez. Mówiąc krótko, jest to konwent o tworzeniu konwentów. Póki co nie jednak wiadomo jeszcze zbyt wiele na temat ewentualnego planu KONgresu i tematów, które miałyby zostać poruszone. Znana jest natomiast data wydarzenia. Odbędzie się on między 11 a 12 marca, oczywiście we Wrocławiu.