Organizatorzy Coperniconu obwieszczają nowe środki bezpieczeństwa, jakie zostaną podjęte podczas tegorocznej edycji wydarzenia, która odbędzie się za niecałe dwa tygodnie - 16-18 września 2022 roku.

Podczas akredytowania każdy uczestnik będzie musiał okazać dokument tożsamości zawierający zdjęcie. Ponadto każdy otrzyma identyfikator oraz standardową opaskę, którą możemy znać z innych konwentów. Tylko uczestnicy posiadający oba te przedmioty będą uprawnieni do przebywania na terenie festiwalu. Do tego momentu wszystko jest jasne i, wydawałoby się, standardowe. Odstępstwo stanowi następny punkt, który zacytujemy z oryginalnego komunikatu z fanpage'a organizatorów:

(...)

Ponadto aby proces akredytacji przebiegł jak najszybciej personel Coperniconu musi wykonać zdjęcie dokumentu potwierdzającego Waszą tożsamość w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie w innym celu; będzie zawierać jedynie imię, nazwisko oraz numer dokumentu. Informacje przechowywane będą w bazie danych na czas trwania Festiwalu i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż potencjalne udostępnienie odpowiednim służbom państwowym jeśli zajdzie taka potrzeba. Komunikacja danych jest jednostronna; np. gżdacze nie będą mieli do nich wglądu. Dane ulegną zniszczeniu po zakończeniu Coperniconu, 20 września.

Sytuacja ta wynikła poza naszą kontrolą. Decyzja o podjęciu takich działań została wymuszona na nas z góry, jednak chcemy dołożyć wszelkich starań, aby każdy mógł bawić się na Coperniconie jak najlepiej i jak najbezpieczniej. Dlatego bardzo prosimy o Wasze zrozumienie 💙

Powyższa sytuacja wynika z obowiązującego do końca listopada drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Oznacza on sytuację zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Stopień ma charakter prewencyjny i wprowadzono go w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy, dlatego przygotujcie się na niecodzienne działania, właśnie w postaci fotografowania dokumentów tożsamości i wzmożonej kontroli uczestników.

Baner konwentu Copernicon