Hej!
Zmieniamy system oceniania konwentów w relacjach :-). Od teraz będziemy wystawiać oceny cząstkowe i jedną ogólną w skali 10 stopniowej. Przypominamy, że nadal będzie to nasza ocena, więc nie jest w 100% obiektywna, bo tak się nie da. Ale specjalnie dla Was, jedną z ocen cząstkowych będzie „Ocena uczestników", którą będziemy liczyć na podstawie minimum 20 miniwywiadów przeprowadzanych na każdym konwencie z losowymi osobami. Ponadto wprowadzimy pozwalający na ocenianie konwentu przez użytkowników portalu (będzie automatycznie liczona średnia głosów).

Mamy jedynie problem z przerobieniem tego na skalę 10 punktową, gdyż wszystkie oferowane dodatki/moduły mają 5 stopni :-).

Jest na sali programista, który podejmie się przerobienia? A.

Tagged Under

Podobne artykuły