Nominacje do Nagrody Literackiej Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla są już na ostatniej prostej, ponieważ możliwość zakupu kodów do nominacji kończy się 27 kwietnia, a samo głosowanie trwa tylko do 30 kwietnia, więc trzeba się śpieszyć!

Aby zapobiec nadużyciom, jak co roku jedna osoba może nominować maksymalnie po 5 polskich opowiadań oraz powieści fantastycznych, które ukazały się po raz pierwszy w roku bieżącym. Zapewne ważną informacją dla potencjalnych głosujących jest fakt, iż w sytuacji wpłaty więcej niż jednej darowizny przez pojedynczą osobę, każda kolejna wpłata będzie traktowana jako darowizna na działalność ZSFP, która nie będzie powiązana z nominacjami. Szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno płatności, jak i procesu głosowania znajdują się w tym miejscu. Czym w ogóle owa Nagroda Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla jest?

To coroczna nagroda literacka z dziedziny fantastyki przyznawana autorom dzieł ze wspomnianej literatury. Swoją historię wyróżnienie to zaczyna już w roku 1984, kiedy to śp. Janusz Zajdel wygrał pierwszą edycję wraz z powieścią „Paradyzja”. Wtedy jeszcze nagroda figurowała jako „Nagroda Fandomu Polskiego”, lecz zmieniła nazwę w ramach uczczenia pamięci Zajdla po jego niefortunnej śmierci na raka płuc w 1985 roku. Patronat nad nią objęła pani Jadwiga Zajdel, czyli wdowa po zmarłym pisarzu. Początkowo o tym, kto wygra, decydowało głosowanie klubów, ale od 1991 roku głosować może każdy uczestnik Polconu. Wśród laureatów owej nagrody można znaleźć chociażby takich gigantów jak Andrzej Sapkowski czy Jacek Dukaj. Warto nadmienić, że wyróżnienie to często jest wymieniane jako jedno z najważniejszych, jakie może otrzymać polski autor fantastyki.

Baner konwentu Kapitularz 2023